Polichromijos tyrimai atskleidė autentiškas Dotnuvos bažnyčios bokštų spalvas

Dotnuvos bažnyčios remonto darbai atnaujinamas fasadas

Per Kalėdas Dotnuvos gyventojai ir jų svečiai galės pasidžiaugti atsinaujinusia Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia – nauja spalva nušvito jos bokštai. Prieš pora mėnesių baigti bažnyčios tvarkybos darbai, juos organizavo Kultūros infrastruktūros centras (KIC).

Tiksliau turbūt reikėtų – nušvito ne nauja spalva, bet vėl atgavo laiko ir nepalankių oro sąlygų nutrintas bokštų spalvas. Nes prieš pradedant tvarkybos darbus buvo atlikti taikomieji tyrimai, siekiant išsiaiškinti tikrąsias spalvas, remiantis jų rezultatais parengtas tvarkybos darbų projektas.

Polichromijos tyrimai atskleidė autentiškas spalvas

Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia (Kėdainių rajonas, Dotnuva) pastatyta 1810 metais. Tai vėlyvojo baroko statinys su klasicizmo elementais

Prieš kelerius metus buvo nuspręsta atlikti bažnyčios bokštų ir frontono, bokšto kepurių tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Nors bendra bokštų būklė buvo gera, tačiau jų apdailos situacija – kur kas prastesnė: pažeista dalis tinko ir mūro, skardiniai elementai.

Prieš pradedant darbus buvo atlikti taikomieji tyrimai, siekiant surinkti duomenis apie kultūros paveldo objektą, kad būtų galima parengti tvarkybos darbų projektą, taip pat nustatyti ir patikslinti jo vertingąsias savybes. Šį kartą atlikti tyrimai:  vidaus patalpų ir dalies fasadų apmatavimai, architektūros natūriniai tyrimai, istorinės medžiagos analizė, polichrominiai fasado dažymų zondažai. Po jų paaiškėjo, kad tinkas buvo dengtas baltos spalvos dažais. Ikonografinėje medžiagoje taip pat užfiksuoti šviesia spalva dažyti bokštai.

Atliktus tyrimus imtasi tvarkybos darbų: buvo restauruotas bokšto tinkas, medinės bokštų šalmų konstrukcijos, liukai, sienos karnizas, taip pat suremontuotos medinės žaliuzės, o pats mūras nudažytas. Tuo pačiu buvo suremontuoti bokštų šalmų skardiniai elementai, jie padengti cinku, pakeistos palangės. Apsaugai nuo paukščių bokštų lauko angos iš vidaus uždengtos metalo tinklu.

Tvarkybos darbų užsakovas – Kultūros infrastruktūros centras. Darbai finansuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Paveldotvarkos programos lėšomis, darbų kontrolę vykdė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.