Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje – kapitalinio remonto darbai

Klaipėdos Hermano Sudermano mokykla

Elenos Litvinaitės-Piklaps nuotr.

Uostamiestyje suplanuotos didelės investicijos švietimo įstaigų pastatų ir aplinkos gerinimo darbams. Viena pirmųjų švietimo įstaigų, kurioje artimiausiu metu numatoma įgyvendinti didelius pokyčius, – Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija.

Šiuo metu vyksta rangovų, pretenduojančių atlikti kapitalinį remontą, pasiūlymų vertinimas. Darbus, jei bus pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju, numatoma pabaigti 2025 m. antrąjį ketvirtį.

„Kapitalinį remontą, kuris vyks šioje Klaipėdos gimnazijoje, galima vadinti pilotiniu projektu. Tradiciškai kasmet miesto švietimo įstaigoms skiriamos lėšos kuriam nors skauduliui „išgydyti“. Sutvarkius problemą, po metų mokyklos bei darželiai kreipiasi dėl kitos, ir taip – metai iš metų. Bandome keisti nusistovėjusią praktiką, siekdami, kad įstaigos, kuriose tų problemų yra daug, o infrastruktūra – ypač prasta, būtų tvarkomos iš esmės, kompleksiškai. Juk jei pakeiti šilumos punktą, bet leidi šilumai išeiti pro kiaurus langus, jokio efekto iš tokio sumanymo nesulauksi – reikia spręsti visą grandinę. Planas – kasmet atrinkti po kelias tokias įstaigas ir jas sutvarkyti iš esmės. Tikiu, kad toks remontas bus išties naudingas“, – sako Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.

Hermano Zudermano gimnazijos pastato kapitalinis remontas bus vykdomas pagal UAB „Synergy Solutions“ parengtą techninį projektą. Pagal jį numatyta: pakeisti vidaus vandentiekio bei nuotekų tinklus, demontuoti seną šildymo sistemą ir vietoj jos įrengti naują, perkloti lauko nuotekų šalinimo tinklus, drenažą, įrengti riebalų gaudyklę, įrengti mechaninį vėdinimą sporto ir aktų salėse, virtuvėje, kompiuterių klasėje ir technologijų kabinetuose (nauji vėdinimo įrenginiai numatomi ant stogo), apšiltinti stogą ir fasadus. Taip pat numatyta pakeisti/atnaujinti elektros instaliaciją centrinėje gimnazijos pastato dalyje, pakeisti langus, visame pastate įrengti žaibosaugą, evakuacinį apšvietimą. Vidaus darbus planuojama pradėti mokslo metų pabaigoje – gegužės arba birželio mėn., juos baigti tikimasi iki š. m. rugsėjo 30 d. Techniniame projekte taip pat numatyta, kad jie turės būti atliekami nenutraukiant pastato eksploatacijos – planuojama ir remontą, ir ugdymo procesą vykdyti kartu.

„Yra nuspręsta, kad jei remonto darbai užsitęstų ar trukdytų mokymosi procesui, vaikams pamokos galėtų būtų vykdomos nuotoliniu būdu. Apie remonto darbų eigą, kad nenukentėtų vykdomų pamokų kokybė, ne kartą buvo tartasi su mokyklos direktore, – sako meras Arvydas Vaitkus.

2024-2026 m. numatoma atnaujinti ir kitų uostamiesčio švietimo įstaigų –„Saulėtekio“ progimnazijos, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, „Gilijos“ pradinės mokyklos, „Pajūrio“ progimnazijos ir kitų įstaigų, kurių pastatų būklė yra ypač prasta, infrastruktūrą. Miesto planuose – „Gilijos“ pradinės mokyklos ir „Aukuro“ gimnazijos sporto aikštynų atnaujinimas bei Karalienės Luizės jaunimo centro pastato Puodžių g. remonto techninio projekto parengimas. Visi šie darbai yra numatyti Strateginiame miesto plane.