Kas yra žemės gelmių registras (ŽGR)?

is grezinio bega vanduo

Žemės gelmių registras (ŽRG) yra oficiali valstybinė duomenų bazė, kurią valdo ir palaiko Valstybinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Šio registro pagrindinis tikslas yra tvarkyti duomenis apie žemės nuosavybę, teises, naudojimą ir kitus su žeme susijusius faktus.

Žemės gelmių registre saugoma informacija apie žemės sklypus, jų savininkus, nuomininkus, naudotojus, teises, įsipareigojimus, perleidimus ir kitus svarbius duomenis. Šis registras yra svarbus valstybės planavimo, žemės ūkio, statybos, gamtosaugos ir kitoms sritims, kurios yra susijusios su žemės valdymu ir naudojimu.

Pagrindinės žemės gelmių registro funkcijos:

  • Teisinė apsauga: Registras suteikia aiškumą ir saugumą žemės nuosavybės, teisių ir pareigų klausimais, padeda išvengti ginčų ir teisinių nesusipratimų.
  • Skaidrumas ir viešumas: Žemės gelmių registras užtikrina informacijos skaidrumą apie žemės nuosavybę, teises ir naudojimą, leidžia viešai peržiūrėti susijusius duomenis.
  • Valstybės planavimas: Žemės gelmių registras yra svarbi priemonė valstybės planavimui ir žemės politikos formavimui, padeda efektyviai panaudoti žemės išteklius ir vykdyti tvarų žemės naudojimą.
  • Statistika ir analizė: Registras teikia duomenis, reikalingus statistikai, tyrimams ir analizei apie žemės naudojimo tendencijas ir kitus su žeme susijusius klausimus.
  • Administravimas ir valdymas: Valstybinė žemės tarnyba atlieka žemės gelmių registro valdymą, prižiūri duomenų tikslumą, atnaujinimus ir teikia viešą prieigą prie registrų informacijos.

Svarbu pažymėti, kad Lietuvos teisės aktai ir reguliavimas gali keistis, todėl ši informacija gali būti pasikeitųsi. Norėdami gauti naujausią informaciją apie žemės gelmių registrą ir susijusius klausimus, rekomenduoju kreiptis į oficialias Lietuvos valstybės institucijas ar teisės specialistus.