Siūloma aiškiau reglamentuoti rangovų teises ir pareigas

Daugiabučių namų statybos darbai

Aplinkos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimus, kurie aiškiau reglamentuoja rangovų teises ir pareigas.

Siūloma nustatyti, kad generaliniu rangovu gali būti rangos sutartyje nurodytas, statytojo (užsakovo) paskirtas bet kuris vienas už visų statinių statybą atsakingas rangovas. T. y., juo gali būti rangovas, turintis bet kurios vienos ar kelių iš statomų statinių grupės, tačiau nebūtinai visų statomų skirtingų statinių grupių, ypatingojo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatą. Jis bus atsakingas už tai, kad visos Statybos įstatyme nustatytos rangovo (generalinio rangovo) pareigos būtų kompleksiškai įvykdytos. Tai turi būti numatyta rangos sutarties sąlygose. Šis patikslinimas leidžia įgyvendinti Statybos įstatymo pakeitimus ir išvengti praktikoje kylančių neaiškumų dėl generalinio rangovo paskyrimo.

Atsižvelgus į Civilinio kodekso nuostatas, numatoma, kad gavęs generalinio rangovo sutikimą statytojas (užsakovas) turi teisę sudaryti sutartis su kitais rangovais (subrangovais) atskiriems statybos darbams atlikti, o šie rangovai (subrangovai) už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą atsako tiesiogiai statytojui (užsakovui).

Skaitykite: Rangos darbų sutartis – ką reikia žinoti?

Dar vienas siūlomas pakeitimas – statytojas (užsakovas) ir rangovas (generalinis rangovas) privalo užtikrinti, kad pasamdyti rangovai (subrangovai) turi statybos darbams atlikti reikalingą kvalifikaciją.

Statybos techninio reglamento projekte nurodoma, kad, jeigu vykdant statybos darbus pasitelkiami kiti rangovai (subrangovai), rangovas (generalinis rangovas) privalo pranešti apie juos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba apie tai įrašant į elektroninį statybos darbų žurnalą, turintį sąsają su „Inforstatyba“.

Su statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimų projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki balandžio 10 d.