Aplinkos ministerija parengė reikalavimus priedangoms, slėptuvėms ir kolektyvinės apsaugos statiniams

Priedangos lipdukas užklijuotas ant durų

Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento (STR) „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ projektą, kuriame nustatomi minimalūs projektavimo ir įrengimo reikalavimai slėptuvėms, kolektyvinės apsaugos statiniams ir priedangoms.

Šis teisės akto projektas yra paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje, pastabas ir pasiūlymus dėl jo galima teikti iki 2024 m. sausio 8 d. Įvertinus gautas pastabas ir pasiūlymus šis statybos techninis reglamentas bus patvirtintas kitų metų pradžioje ir galios naujai projektuojamiems ir statomiems pastatams.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas numato prievolę visuose naujai statomuose visuomenės poreikiams skirtuose pastatuose, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių arba daugiau kaip 5 aukštų daugiabučiuose suprojektuoti ir įrengti priedangas.

Priedanga – kokius reikalavimus turi atitikti?

Priedanga – tai yra statinys, patalpa, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas, kuriame gyventojai trumpą laiko tarpą išvengtų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, apsisaugotų nuo netiesioginio apšaudymo ar kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu: atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies sukeltų sprogimo smūgio bangų, skeveldrų, nuolaužų ar atsitiktinių kulkų.

Šis STR projektas buvo rengiamas atsižvelgiant į Kauno technologijos universiteto mokslininkų parengtą analizę dėl slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų techninio normavimo reikalavimų. Buvo analizuojama Suomijos ir Švedijos patirtis, kurių praktika bus pritaikyta ir Lietuvoje. Pasiūlymai  buvo pristatyti socialiniams partneriams, drauge diskutuota dėl būsimų techninių reikalavimų šiems statiniams, taip pat teikti konkretūs teisinio reguliavimo pasiūlymai.

STR projekte siūloma, kad priedangos patalpa turi būti įrengta visuomenės poreikiams naudojamam statiniui (išskyrus religinės paskirties), kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių; aukštybiniam (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabučiam gyvenamajam namui. Jei šiuose statiniuose arba jų priklausiniuose priedangos patalpa nenumatoma, priedanga turi būti projektuojama kaip minėtiems statiniams priklausantis statinys, inžinerinis įrenginys ar kitas objektas.

Siūloma, kad priedanga būtų projektuojama ir įrengiama ne mažesniam, nei 40 proc. nuolatos būnančių tame pastate gyventojų skaičiui, priedangos maksimalus plotas yra neribojamas. Įėjimas į priedangą privalo būti pritaikytas riboto judrumo asmenims, joje privalo būti ne mažiau kaip vienas įėjimas/išėjimas ir ne mažiau kaip vienas avarinis išėjimas. Taip pat priedangoje privalo būti suprojektuotas ir įrengtas elektros tiekimas iš tinklo, nekeliant reikalavimo tiekimo patikimumo kategorijai.

Priedangoje būtų rekomenduojama suprojektuoti ir įrengti šildymo inžinerinę sistemą, o statytojui (užsakovui) pageidaujant gali būti suprojektuota ir įrengta vėdinimo inžinerinė sistema. Priedangose rekomenduojama įrengti neužšąlančią vandens tiekimo sistemą su ne mažiau kaip vienu vandens paėmimo čiaupu ir vandens surinkimo trapu.

STR projekte taip pat numatyti reikalavimai ir slėptuvės statiniams, patalpoms, kuriose dirbs gyventojai, užtikrinantys valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, arba dirbs gyventojai, turintys priskirtų būtinų užduočių.

Slėptuvėse būtų privaloma įrengti šildymo ir vėdinimo inžinerines sistemas. Jose turėtų būti suprojektuotas ir įrengtas elektros tiekimas iš tinklo iš dviejų nepriklausomų elektros tiekimo šaltinių ir stacionarus interneto ryšys.

STR projekte nustatomi reikalavimai ir kolektyvinės apsaugos statiniams, patalpoms.

Siūloma, kad būtų atsižvelgiama į šio STR reikalavimus rengiant slėptuves, kolektyvinės apsaugos statinius ir priedangas taipogi esamuose statiniuose ar patalpose.  

Teisės akto projektą rasite čia